ISO 9001

Skapa ett fungerande ledningssystem som förbättrar din verksamhet

Idag är en certifiering enligt ISO 9001 ett väldigt vanligt krav som ställs på verksamheter för ens ha en ha en chans att få bli en leverantör till större bolag. Det gör att många ställer sig frågan hur man kan skapa ett ledningssystem som förbättrar verksamheten och sätter kunden i fokus snarare än att bara addera mer pappersarbete och byråkrati. I denna kursen får du lära dig grunderna i hur man bygger ett modernt ledningssystem som stärker verksamheten.

Lärandemål

  • God förståelse av de krav som ISO 9001 ställer på en verksamhet samt förstå syftet med de olika kraven.
  • Förstå de fallgropar som finns och hur man undviker dessa .
  • Kunna skapa ett system med kunden i fokus.

Innehåll

  • Bakgrunden till ISO 9001 och dess syfte.
  • Genomgång av de olika kraven.
  • Best practice inom ledningssystem.

Målgrupp/Förkunskap

Kursen riktar sig till de som:

  • Har liten eller ingen kunskap om ISO 9001.
  • Vill förstå hur en på ett effektivt sätt använder standarden för att utveckla sin verksamhet och stärka sitt kvalitetsarbete.

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan till info@qing.se så hör vi av oss med mer information, eller kontakta oss direkt på 0708-421 398.