Oscar Sedström

Senior Quality Specialist & Business Area Manager

Oscar har bred och lång erfarenhet inom Life Science som spänner över hela produktlivscykeln, från utveckling till produktion, distribution och eftermarknad. Oscar har lätt för att se helheten och har haft flera olika roller med ansvar för projektledning, kvalitetssäkring, produkt och process. Han är van att leda både förändringsarbete och löpande verksamhet och har även stor erfarenhet av internationellt arbete.

”Jag stimuleras av att omvandla regelverkskrav och kundbehov till lösningar som ger affärsmässiga fördelar för företaget och säkra lösningar för slutanvändaren.”

oscar.sedstrom@qing.se

+46 721 562 280

Linkedin