Vi stärker våra kunders konkurrenskraft genom specialistkompetens som utvecklar deras kvalitet och effektivitet.

Qings affärsidé

Om Qing

Vad är kvalitet för dig? Du får garanterat ett unikt svar oavsett vem du frågar. På Qing är kvalitet det som genererar värde för kunden, satt i relation till resurserna som krävs för att uppnå det. Det är därför vi pratar om att optimera kvalitet.

Vi är en grupp där alla är specialister inom kvalitet men med fokus på olika områden. Vi besitter spetskompetens, motivation, engagemang och förmåga att driva de mest komplicerade projekt. Tillsammans skapar vi ett av de starkaste teamen inom kvalitet och vi är redo att ta oss an de tuffaste utmaningarna. Våra kunder engagerar oss för att få sina utmaningar lösta – inte för att få nya.

Quality Policy

Med kvalificerade och professionella konsulter är vår vision att bli nordens ledande konsultfirma inom kvalitet med fokus på fordon, medicinteknik och ledningssystem.

Vår affärsidé är att stärka våra kunders konkurrenskraft genom specialistkompetens som utvecklar deras kvalitet och effektivitet, som grundar sig i våra kärnvärden:

Engagemang – Vi är empatiska och visar alltid ett äkta intresse för vår kunds utmaningar

Professionalism – Vi agerar alltid respektfullt och trovärdigt samtidigt som vi agerar proaktivt och vågar utmana

Affärsmannaskap – Vi skapar goda affärsmässiga resultat som gör både kunden och Qing till vinnare, tillsammans

För att uppnå detta skall alla medarbetare främja en kvalitetskultur där ledningssystemets verkan att uppfylla tillämpliga krav säkerställs och ständigt förbättras

Quality is Qing!

Amanda Akander

Amanda är en kreativ, positiv och driven person som motiveras av utmaningar och gillar problemlösning! Hennes positivitet och drivkraft gör att hon är lätt att jobba med, och hon ser till att saker blir gjorda. Amanda är civilingenjör i medicinsk bioteknik med flera års erfarenhet inom medicinteknikbranschen där hon jobbat med bland annat produktverifiering, processvalidering och riskhantering.
amanda.akander@qing.se

Annie Evaldsson

Annie är en positiv och engagerad person som drivs av att se förbättringar. Hon är effektiv i sitt arbete, utan att kompromissa med kvaliteten i arbetet. Annie har erfarenhet av projekt inom Six Sigma Black Belt och förändringsledning. Hon gillar att jobba i team och lägger vikt vid att hålla ihop gruppen för att uppnå bästa resultat.
annie.evaldsson@qing.se

Charlotta Smålander

Charlotta är Qings Chief Operating Officer. Med 20 års erfarenhet inom medicinteknik och läkemedelsindustri har Lotta en stor verktygslåda inom ledning, kvalitetssystem, regulatorisk strategi, produktregistrering, dokumentation, mm. Strategiarbete, riskanalys, internrevision, standarder och utbildning inom detta, är några saker hon kan hjälpa er med. Mycket energi och många skratt kommer på köpet.
charlotta.smalander@qing.se

Jonas Länje

Jonas är en av Qings grundare och har tidigare arbetat som projektledare inom kvalitet och produktutveckling. Jonas har erfarenhet från fordonsindustrin men har även arbetat inom flygindustrin och hos underleverantörer.
jonas.lanje@qing.se

Kristina Adlesic

Kristina är en engagerad och driven person som motiveras av att göra skillnad och av att kvalitetsarbete ska vara tydligt, enkelt och effektivt. Hon gillar att jobba i team, dela kunskap och hitta nya sätt att ta sig an utmaningar tillsammans. Hennes förmåga att se till att saker blir gjorda, analytiska kompetens och strukturerade arbetssätt är några av hennes styrkor.
kristina.adlesic@qing.se

Maja Edborg

Maja har erfarenhet av att driva kvalitetsarbete både mot leverantörer och internt, för projekt och mot eftermarknad. Arbetet har riktat sig både mot att driva förbättringsarbete i daglig verksamhet samt att utveckla överliggande processer. Maja har en förmåga att se sammanhangen och på så sätt styra det dagliga arbetet för största möjliga kundnytta.
maja.edborg@qing.se

Melanie Siebert

Melanie har lång erfarenhet av att kartlägga processer och implementera rutiner för att säkerställa långsiktig kvalitet. Hon är lösningsorienterad och har en förmåga att överblicka helheter i organisationer. Med ett starkt engagemang i kvalitet och en tydlighet i sitt tillvägagångssätt har Melanie lätt att motivera och engagera. Melanie har erfarenhet från leverantörssidan inom både bilindustrin och medicintekniska företag.
melanie.siebert@qing.se

Sofie Ludvigsson

Sofie är en ambitiös och nyfiken lagspelare som brinner för att göra skillnad för andra. Med flera års erfarenhet från den medicintekniska branschen har hon bred kompetens inom såväl kvalitetsledning som regulatoriska frågor. Utan att göra avkall på noggrannhet är Sofie effektiv i sitt arbete. Hennes analytiska förmåga och strukturerade arbetssätt är två starka framgångsfaktorer.
sofie.ludvigsson@qing.se

Steve Murphy

Steve har lång erfarenhet av industriell- och medicintekniska mjukvaruutveckling där kvalitét är en integrerad del i leveransen av produkter som måste uppfylla säkerhet och regulatory compliance under utveckling och ute på marknaden. Nyckelord inkluderar medical device compliance, cybersecurity compliance, maskinsäkerhet, och utvecklingsprocess för mjukvara.
steve.murphy@qing.se

Viktoria Kronqvist

Viktoria har jobbat med QA/RA frågor inom medicinteknik och läkemedel i över 20 år, de senaste åren framför allt med medicinteknisk mjukvara (data management & remote monitoring). Viktoria har lång erfarenhet av att implementera, underhålla samt utveckla kvalitetssystem samt regulatoriskt arbete med både hård- och mjukvara i och utanför Europa. Hon brinner för att skapa tydliga, enkla och effektiva processer samt att hjälpa kunden att hitta rätt nivå så att ni kan fokusera på det som är viktigt.
viktoria.kronqvist@qing.se