Lean & Six Sigma – vi reder ut begreppen

Spara pengar
Ett mål för alla ägare och företagsledare. Omslagspapperet har kommit i olika färger och från olika länder i olika omgångar. Lean har sitt ursprung från Toyota. Six Sigma har sitt ursprung från Motorola. De som lyckats med dessa förändringar har gjort dramatiska besparingar och de som varit mindre framgångsrika har sannolikt haft ett större fokus på besparingen i sig än att göra rätt saker.

  • Lean – minska slöseri genom eliminering av moment som innebär kostnader utan att de tillför kunden något värde
  • Six Sigma – minska slöseri i företaget genom att reducera variationerna i processerna
  • Design For Six Sigma – beakta kundkraven och bygg in kvalitet redan i konstruktionen

Att tillämpa dessa läror kan ge betydande monetära resultat
Att i hela verksamheten använda rätt metod med rätt verktyg vid varje tillfälle sparar verksamheter både tid och finansiella medel oavsett vilken bransch företagen verkar inom. Utbildning av personal i Lean och Six Sigma är investeringar som ofta återbetalar sig själv flera gånger om vid en lyckad implementering. Att låta personalen vara delaktiga i förbättringsarbetet, ”gräv där du står” är förmodligen ett av de enklare sätten till ökad lönsamhet. Vinsten måste inte delas med någon annan och priset mot kund måste inte höjas i samma utsträckning. Tvärt om, med bibehållen lönsamhet finns möjligheten att hålla jämna steg med konkurrenter om kunder pressar priserna.

För att lyckas med sin förändring krävs tålamod från både ledning och de som påverkas av förändringen. Förändring av arbetssätt ger möjlighet till finansiella resultat först när kostnaderna har strukturerats om i hela värdekedjan.

Illustrationen ovan visar en mognadsresa, nedifrån och upp, för organisationer att ta sig igenom. Större och komplexa problem kräver sofistikerade verktyg och kompetens, det finns inga genvägar för att uppnå världsklass.

Qing har flertalet konsulter med erfarenhet av att både bygga upp och arbeta i fungerande implementerade system. Varje bolag och organisation är unik och genom att göra en god analys om hur verktygen och metoderna används läggs grunden för en mer lyckosam framtid.

Inom Qing stödjer vi din implementering med både projektledning och utbildning av personal.