Etablera planeringsverktyg och pulsmöte

Vår kund, en tillverkare inom medicinteknik, upplevde att aktiviteter för verifiering och testning inte var optimala och det fanns ett behov av att vilja effektivisera processen, ett uppdrag som Qing fick. Kunden önskade korta tiden för verifiering samt öka tillgängligheten och göra tiden kortare för testning av produkter och komponenter samt involvera verifieringsingenjörer i planeringen.

Qing introducerade en Gantt-tavla för att göra planeringen transparent för all personal samt en Excel-makro som producerade utskrifter vilka följde en överenskommen tidsstandard. Detta möjliggjorde visuell planering och ökad medvetenhet på status hos samtliga medarbetare. Korta projektmöten infördes framför tavlan där status, utmaningar och framgångar diskuterades samt eventuella behov av ändringar infördes och kommunicerades. Åtgärderna stärkte projektledningens kommunikation såväl internt som externt. All inblandad personal i produktens verifiering kunde på ett enkelt sätt vara med och följa upp framfarten och förväntningarna på kommande insatser från intressenter då alla deltog i det dagliga pulsmötet.

Verifieringsplanering och kommunikation av planen resulterade i en kortare ledtid för verifierande testning samt en ökad tillgänglighet för nya förfrågningar.