Anton möter Kristina Price Bergkvist!

Som Trainee på Qing kommer jag under mitt år, bland mycket annat, göra besök hos mina kollegor ute på deras uppdrag. Jag kommer att dela med mig av dessa besök med en kort summering och förhoppningsvis även någon lärdom. 

Hej! Det är alltså jag, Anton, som är Trainee för Qing 2017. Idag besökte jag Kristina, en av Qings medarbetare, på hennes uppdrag som Project Manager Quality hos en av våra fordonskunder. Ett givande möte där jag fick möjligheten att delta i flera aktiviteter från hennes dagliga agenda. Bland annat fick jag sitta med under ett strategiskt möte där vi tillsammans med kund utbytte kunskap och erfarenheter. Kristina hanterar olika kvalitetsaktiviteter inom produktutvecklingsprocessen och har insikt i flertalet delar av organisationen och kunde därför ge en mycket bra inblick i hur deras arbete med kvalitetsutveckling ser ut.

Kristina tipsar!

Att arbeta med proaktiv kvalitet är av största betydelse för att skapa mervärde för kunden, något som Kristina har lång erfarenhet av. Här delar hon med sig av sina tre bästa tips för att optimera just detta:

  • Lyssna på kunden.
  • Kartlägga arbetsprocessen så nära verkligheten som möjligt och följa den!
  • Ju tidigare förbättringsmöjligheter upptäcks, desto lättare är de att implementera. Lägg tid på att arbeta proaktivt!

Att förstå hela värdekedjan från utveckling till färdig produkt är ovärderligt!

 

Detta har varit extra roligt för mig då jag själv har arbetat i produktion. Att kunna följa och förstå alla beståndsdelar i hela värdekedjan från utveckling till färdig produkt är alltid lika imponerande och är något jag tycker är oerhört viktigt vid arbete med kvalitet.

Summa summarum, ett givande möte som har gett mig en god inblick i hur man arbetar proaktivt med kvalitet i ett globalt företag.

 

Vi hörs,

Anton Tennby 2017-09-25