Qing AB

Affärsidé

”Vi stärker våra kunders konkurrenskraft genom specialistkompetens som utvecklar deras kvalitet och effektivitet.”

Om Qing

Vad är kvalitet för dig? Du får garanterat ett unikt svar oavsett vem du frågar. På Qing är kvalitet det som genererar värde för kunden, satt i relation till resurserna som krävs för att uppnå det. Det är därför vi pratar om att optimera kvalitet.

Vi är en grupp där alla är specialister inom kvalitet men med fokus på olika områden. Vi besitter spetskompetens, motivation, engagemang och förmåga att driva de mest komplicerade projekt. Tillsammans skapar vi ett av de starkaste teamen inom kvalitet och vi är redo att ta oss an de tuffaste utmaningarna. Våra kunder engagerar oss för att få sina utmaningar lösta – inte för att få nya.

Qings kärnvärden

Engagemang – Vi är empatiska och visar alltid ett äkta intresse för vår kunds utmaningar

Professionalism – Vi agerar alltid respektfullt och trovärdigt samtidigt som vi vågar utmana och agera proaktivt

Affärsmannaskap – Vi skapar goda affärsmässiga resultat som gör både kunden och Qing till vinnare, tillsammans

Medarbetare

Jonas Länje

CEO

Jonas är en av Qings grundare och har tidigare arbetat som projektledare inom kvalitet och produktutveckling. Jonas har erfarenhet från fordonsindustrin men har även arbetat inom flygindustrin och hos underleverantörer.

”Kunskap om hur man med hjälp av produktkvalitet skapar lönsamhet och konkurrensfördelar gör mig till en vinnare!”

jonas.lanje@qing.se

+46 708 421 398

Linkedin

Annika Fahlén

VP/Senior QA/RA Specialist

Annika har lång och bred erfarenhet av kvalitetsledning framför allt inom det medicintekniska området på global ledningsnivå. Hon har utöver bred och djup kunskap inom ledningssystem för kvalitet och regulatory affairs, specialistkunskap inom mikrobiologi och sterilisering samt renrumsteknik. Hon är doktor inom mikrobiologi.

”Jag drivs av att hitta enkla och bra lösningar som ger mervärde för användare och kunder”

annika.fahlen@qing.se

+46 722 477 110

Linkedin

Mats Lövstad

Manager Quality & Environmental Systems

Mats har bred och djup kunskap inom process- och verksamhetsstyrning från både tjänstesektorn och industrin. Mats är specialist på att snabbt sätta sig in i hela verksamheter eller enskilda processer för att identifiera förbättringar och är väl förtrogen med gällande standards.

”Min ambition är att ge kunden förutsättningar för en hög och hållbar produktkvalitet. Min passion är att motivera och entusiasmera min omgivning.”

mats.lovstad@qing.se

+46 708 950 119

Linkedin

Maja Edborg

Quality & Process Management Specialist

Maja har erfarenhet av att driva kvalitetsarbete både mot leverantörer och internt, för projekt och mot eftermarknad. Arbetet har riktat sig både mot att driva förbättringsarbete i daglig verksamhet samt att utveckla överliggande processer. Maja har en förmåga att se sammanhangen och på så sätt styra det dagliga arbetet för största möjliga kundnytta.

”Det är ytterst motiverande att se de kortsiktiga vinsterna samtidigt som man säkrar en långsiktig förtjänst för kunden.”

maja.edborg@qing.se

+46 703 062 533

Linkedin

Sally Skog

Quality Coordinator

Sally har en bakgrund inom fordonsindustri. Under många år har hon arbetat på kvalitets- och eftermarknadsavdelningar. Att ha jobbat i en stor organisation, med många olika individer, nationaliteter och kulturer har gett henne stor erfarenhet i att förstå, bemöta och samarbeta med olika människor. Sally drivs av sin vilja att hela tiden lära sig nya saker och hon har ett brinnande intresse för att förbättra, effektivisera och säkra arbetsmetoder.

”Jag tycker om att hitta enkla vägar som förbättrar det dagliga arbetet för andra”

sally.skog@qing.se

+46 731 510 982

Linkedin

Robert Bäversjö

Quality & Aftermarket Specialist

Robert har en lång och omfattande bakgrund från främst fordonsindustrin, där han inom kvalitets- och eftermarknadsorganisationer har haft ett flertal positioner. Hans spetskompetens är att leda utredningar för säkerhets- och lagkravsrelaterade ärenden och vid behov sjösätta dessa som återkallningar och kampanjer.

”Ett ansvarstagande företag inser vikten av återkallningar för att skydda konsumenten snarare än att se dessa som kvalitetsbrister.”

robert.baversjo@qing.se

+46 704 801 576

Linkedin

Christer Jonsson

Senior Quality Specialist

Christers erfarenhet spänner från process- och produktkvalitetssäkring till att utmana Stylings för att kunden ska få uppleva maximal upplevd kvalitet i geometri. Han är utbildad i Statistical Engineering för maximalt effektiv Problem Solving i Tyskland.

”Att kunna uppfylla och allra helst överträffa kundens förväntningar är min drivkraft.”

 

christer.jonsson@qing.se

+46 731 591 712

Linkedin

Fredrik Hedberg

Quality Specialist

Fredrik har bakgrund som projektledare inom produktutvecklingsprojekt. Fredrik har arbetat med framtagning av medicintekniska produkter och har även drivit projekt mot fordonsindustri, projekt med höga kvalitetskrav på utvecklingsprocessen.

”Min ambition är att förbättra processer för att stärka projektgenomförandet”

fredrik.hedberg@qing.se

+46 703 310 736

Linkedin

Jonatan Olausson

Quality Engineer

Jonatan har erfarenhet från att arbeta med certifiering, framförallt inom kvalitet- och miljöledning. Jonatan är analytisk, ambitiös och har högt kundfokus med erfarenhet från service och försäljning. Han är nyfiken, bra på att sätta sig in i ny information och hitta enkla lösningar.

”Alla företag har olika behov, jag drivs av att hitta rätt lösning för just ert företag”

 

jonatan.olausson@qing.se

+46 703 802 052

Linkedin

Claes Svensson

Quality Specialist

Tillsammans med erfarenhet från operationellt kvalitetsarbete inom fordonsindustrin och en internationell vana har Claes tillgång till de rätta verktygen för att skapa effektiva och lönsamma lösningar i processer.

”Rätt kvalitet ska vara värdeskapande och ett medel för att uppnå uppsatta mål.”

claes.svensson@qing.se

+46 731 510 985

Linkedin

Louise Axelsson

Quality Engineer

Louise erfarenhet från områdena medicinteknik och service gör att hon alltid strävar efter att ha kunden i fokus. Hon brinner för förbättringsarbete och har genomfört Six Sigma Black Belt projekt. Louise är van att arbeta i team, har alltid målet i sikte och levererar varje gång.

”Jag motiveras av förbättringsarbeten som leder till efterfrågad kvalitet och ökad kundtillfredsställelse.”

louise.axelsson@qing.se

+46 702 059 741

Linkedin

Magnus Johansson

Senior Quality Specialist

Magnus har arbetat med kvalitetsutveckling och ledning i olika branscher. Efter att ha arbetat i främst Kina, Korea, Mexiko men även i övriga delar av världen, har han fått en djupare förståelse för hur kultur, företagskultur och människor ska mötas för att uppnå tillfredsställande resultat. Magnus har arbetat som Produktchef, Utvecklingschef, Teknisk projektledare och Utbildningsansvarig. De senaste åren som Kvalitet- och Miljöchef har han haft ansvaret att lyfta en hel leverantörsbas.

Magnus arbete bygger på att kommunikation är den viktigaste biten för en lyckad kvalitetsledning; att hjälpa människor inom och runt organisationen att fatta rätt beslut för kunden och för företaget.

”Med tydliga riktlinjer får man störst möjlighet att förändra och förbättra.”

magnus.johansson@qing.se

+46 725 340 806

Linkedin

Anton Tennby

Quality Engineer

Anton specialiserar sig på leverantörskvalitet, ledningsystem och processutveckling. Hans engagemang och energi skapar en driven miljö som alltid strävar efter att maximera resultat. Anton är en lagspelare som är van att arbeta i högt tempo med höga krav.

”Min förmåga att konkretisera komplexa problem gör att vi lyckas tillsammans”

 

anton.tennby@qing.se

+46 768 881 113

Linkedin

Marianne Dicander Alexandersson

Advisor till Qing / Jonas Länje

Marianne Dicander Alexandersson, advisor på Qing samt rådgivare och mentor för VD, Jonas Länje. Mariannes roll på Qing är att stötta bolaget och hjälpa till med utvecklingen av företagets strategiarbete. Hon har haft rollen som advisor och är adjungerad i styrelsen sedan år 2014.

Marianne arbetar idag som styrelseledamot och affärs- och ledarskapsrådgivare för ett flertal andra bolag. Hon har tidigare varit VD på Global Health Partner, 6:e AP-fonden och Kronans Droghandel samt f.d. VVD på Apoteket AB. Dessförinnan arbetade hon som kvalitetschef på ICI Norden.

Linkedin