Qing AB

Affärsidé

”Vi stärker våra kunders konkurrenskraft genom specialistkompetens som utvecklar deras kvalitet och effektivitet.”

Om Qing

Vad är kvalitet för dig? Du får garanterat ett unikt svar oavsett vem du frågar. På Qing är kvalitet det som genererar värde för kunden, satt i relation till resurserna som krävs för att uppnå det. Det är därför vi pratar om att optimera kvalitet.

Vi är en grupp där alla är specialister inom kvalitet men med fokus på olika områden. Vi besitter spetskompetens, motivation, engagemang och förmåga att driva de mest komplicerade projekt. Tillsammans skapar vi ett av de starkaste teamen inom kvalitet och vi är redo att ta oss an de tuffaste utmaningarna. Våra kunder engagerar oss för att få sina utmaningar lösta – inte för att få nya.

Quality Policy

Med kvalificerade och professionella konsulter är vår vision att bli nordens ledande konsultfirma inom kvalitet med fokus på fordon, medicinteknik och ledningssystem.

Vår affärsidé är att stärka våra kunders konkurrenskraft genom specialistkompetens som utvecklar deras kvalitet och effektivitet, som grundar sig i våra kärnvärden:

  • Engagemang – Vi är empatiska och visar alltid ett äkta intresse för vår kunds utmaningar
  • Professionalism – Vi agerar alltid respektfullt och trovärdigt samtidigt som vi agerar proaktivt och vågar utmana
  • Affärsmannaskap – Vi skapar goda affärsmässiga resultat som gör både kunden och Qing till vinnare, tillsammans

För att uppnå detta skall alla medarbetare främja en kvalitetskultur där ledningssystemets verkan att uppfylla tillämpliga krav säkerställs och ständigt förbättras

-Quality is Qing!

Medarbetare

Jonas Länje

CEO

Jonas är en av Qings grundare och har tidigare arbetat som projektledare inom kvalitet och produktutveckling. Jonas har erfarenhet från fordonsindustrin men har även arbetat inom flygindustrin och hos underleverantörer.

”Kunskap om hur man med hjälp av produktkvalitet skapar lönsamhet och konkurrensfördelar gör mig till en vinnare!”

jonas.lanje@qing.se

+46 708 421 398

Linkedin

Annika Fahlén

VP/Senior QA/RA Specialist

Annika har lång och bred erfarenhet av kvalitetsledning framför allt inom det medicintekniska området på global ledningsnivå. Hon har utöver bred och djup kunskap inom ledningssystem för kvalitet och regulatory affairs, specialistkunskap inom mikrobiologi och sterilisering samt renrumsteknik. Hon är doktor inom mikrobiologi.

”Jag drivs av att hitta enkla och bra lösningar som ger mervärde för användare och kunder.”

annika.fahlen@qing.se

+46 722 477 110

Linkedin

Mats Lövstad

Manager Quality & Environmental Systems

Mats har bred och djup kunskap inom process- och verksamhetsstyrning från både tjänstesektorn och industrin. Mats är specialist på att snabbt sätta sig in i hela verksamheter eller enskilda processer för att identifiera förbättringar och är väl förtrogen med gällande standards.

”Min ambition är att ge kunden förutsättningar för en hög och hållbar produktkvalitet. Min passion är att motivera och entusiasmera min omgivning.”

mats.lovstad@qing.se

+46 708 950 119

Linkedin

Maja Edborg

Quality & Process Management Specialist

Maja har erfarenhet av att driva kvalitetsarbete både mot leverantörer och internt, för projekt och mot eftermarknad. Arbetet har riktat sig både mot att driva förbättringsarbete i daglig verksamhet samt att utveckla överliggande processer. Maja har en förmåga att se sammanhangen och på så sätt styra det dagliga arbetet för största möjliga kundnytta.

”Det är ytterst motiverande att se de kortsiktiga vinsterna samtidigt som man säkrar en långsiktig förtjänst för kunden.”

maja.edborg@qing.se

+46 703 062 533

Linkedin

Sally Skog

Quality Coordinator

Sally har en bakgrund inom fordonsindustri. Under många år har hon arbetat på kvalitets- och eftermarknadsavdelningar. Att ha jobbat i en stor organisation, med många olika individer, nationaliteter och kulturer har gett henne stor erfarenhet i att förstå, bemöta och samarbeta med olika människor. Sally drivs av sin vilja att hela tiden lära sig nya saker och hon har ett brinnande intresse för att förbättra, effektivisera och säkra arbetsmetoder.

”Jag tycker om att hitta enkla vägar som förbättrar det dagliga arbetet för andra.”

sally.skog@qing.se

+46 731 510 982

Linkedin

Robert Bäversjö

Quality & Aftermarket Specialist

Robert har en lång och omfattande bakgrund från främst fordonsindustrin, där han inom kvalitets- och eftermarknadsorganisationer har haft ett flertal positioner. Hans spetskompetens är att leda utredningar för säkerhets- och lagkravsrelaterade ärenden och vid behov sjösätta dessa som återkallningar och kampanjer.

”Ett ansvarstagande företag inser vikten av återkallningar för att skydda konsumenten snarare än att se dessa som kvalitetsbrister.”

robert.baversjo@qing.se

+46 704 801 576

Linkedin

Christer Jonsson

Quality Specialist

Christers erfarenhet spänner från process- och produktkvalitetssäkring till att utmana produktdesign för att kunden ska få maximal kvalitetskänsla. Han är utbildad i Statistical Engineering för effektiv problemlösning i Tyskland.

”Att kunna uppfylla och allra helst överträffa kundens förväntningar är min drivkraft.”

christer.jonsson@qing.se

+46 731 591 712

Linkedin

Fredrik Hedberg

Quality Specialist

Fredrik har bakgrund som projektledare inom produktutvecklingsprojekt. Fredrik har arbetat med framtagning av medicintekniska produkter och har även drivit projekt mot fordonsindustri, projekt med höga kvalitetskrav på utvecklingsprocessen.

”Min ambition är att förbättra processer för att stärka projektgenomförandet.”

fredrik.hedberg@qing.se

+46 703 310 736

Linkedin

Jonatan Olausson

Quality Engineer

Jonatan har erfarenhet från att arbeta med certifiering, framförallt inom kvalitet- och miljöledning. Jonatan är analytisk, ambitiös och har högt kundfokus med erfarenhet från service och försäljning. Han är nyfiken, bra på att sätta sig in i ny information och hitta enkla lösningar.

”Alla företag har olika behov, jag drivs av att hitta rätt lösning för just ert företag.”

jonatan.olausson@qing.se

+46 703 802 052

Linkedin

Claes Svensson

Quality Specialist

Tillsammans med erfarenhet från operationellt kvalitetsarbete inom fordonsindustrin och en internationell vana har Claes tillgång till de rätta verktygen för att skapa effektiva och lönsamma lösningar i processer.

”Rätt kvalitet ska vara värdeskapande och ett medel för att uppnå uppsatta mål.”

claes.svensson@qing.se

+46 731 510 985

Linkedin

Louise Axelsson

Quality Engineer

Louise erfarenhet från områdena medicinteknik och service gör att hon alltid strävar efter att ha kunden i fokus. Hon brinner för förbättringsarbete och har genomfört Six Sigma Black Belt projekt. Louise är van att arbeta i team, har alltid målet i sikte och levererar varje gång.

”Jag motiveras av förbättringsarbeten som leder till efterfrågad kvalitet och ökad kundtillfredsställelse.”

louise.axelsson@qing.se

+46 702 059 741

Linkedin

Anton Tennby

Quality Engineer

Anton specialiserar sig på leverantörskvalitet, ledningsystem och processutveckling. Hans engagemang och energi skapar en driven miljö som alltid strävar efter att maximera resultat. Anton är en lagspelare som är van att arbeta i högt tempo med höga krav.

”Min förmåga att konkretisera komplexa problem gör att vi lyckas tillsammans.”

anton.tennby@qing.se

+46 768 881 113

Linkedin

Van Do

Quality Engineer

Kombinationen av erfarenhet från förbättringsarbete i produktion och eftermarknad samt projektledning i produktutvecklingsprojekt gör att Van har en god insikt i värdeskapande för produkter och processer. Han skapar sig snabbt en förståelse av verksamheten och drivs av att hitta nya lösningar för att uppnå ett förbättrat och effektiviserat resultat.

”Att bygga en god kvalitetskultur är att utveckla kvalitetsorganisationen från stödfunktion till värdeskapande funktion.”

van.do@qing.se

+46 768 995 663

Linkedin

Oscar Sedström

Senior Quality Specialist & Business Area Manager

Oscar har bred och lång erfarenhet inom Life Science som spänner över hela produktlivscykeln, från utveckling till produktion, distribution och eftermarknad. Oscar har lätt för att se helheten och har haft flera olika roller med ansvar för projektledning, kvalitetssäkring, produkt och process. Han är van att leda både förändringsarbete och löpande verksamhet och har även stor erfarenhet av internationellt arbete.

”Jag stimuleras av att omvandla regelverkskrav och kundbehov till lösningar som ger affärsmässiga fördelar för företaget och säkra lösningar för slutanvändaren.”

oscar.sedstrom@qing.se

+46 721 562 280

Linkedin

Sofie Ludvigsson

Quality Engineer

Sofie är en ambitiös och nyfiken lagspelare, som med erfarenhet inom medicinteknik brinner för att göra skillnad för andra. Utan att göra avkall på noggrannhet är Sofie effektiv i sitt arbete. Hennes analytiska förmåga och strukturerade arbetssätt är två starka framgångsfaktorer.

”Min drivkraft är att få göra skillnad genom att analysera och effektivisera utifrån kundens behov”

sofie.ludvigsson@qing.se

+46 768 654 652

Linkedin

Marianne Dicander Alexandersson

Advisor till Qing / Jonas Länje

Marianne Dicander Alexandersson, advisor på Qing samt rådgivare och mentor för VD, Jonas Länje. Mariannes roll på Qing är att stötta bolaget och hjälpa till med utvecklingen av företagets strategiarbete. Hon har haft rollen som advisor och är adjungerad i styrelsen sedan år 2014.

Marianne arbetar idag som styrelseledamot och affärs- och ledarskapsrådgivare för ett flertal andra bolag. Hon har tidigare varit VD på Global Health Partner, 6:e AP-fonden och Kronans Droghandel samt f.d. VVD på Apoteket AB. Dessförinnan arbetade hon som kvalitetschef på ICI Norden.

Linkedin